Danh mục hoa

Gomphrena - Cúc bách nhật


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Cây chịu được khô hạn trong điều kiện bảo dưỡng thấp. Thích hợp cho cả hoa tươi và hoa khô.

Màu sắc

GOM001 - Màu tím

GOM002 - Tím nhạt

GOM003 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 400 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 65-75 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 25x25 cm Đường kính bông 2-2.5 cm
Chiều cao cây 80-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 35-40 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Khi hoa đã nở toàn bộ.
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

GOM071 - Hồng tím nhạt

GOM072 - Màu tím

GOM073 - Hồng nhụy trắng

GOM074 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 300 - 500 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 40-50 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 25x25 cm Đường kính bông 2-2.5 cm
Chiều cao cây 80-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 35-40 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Cây cho hoa kích thước lớn trên cành cứng, khỏe. Thích hợp cho cả hoa cắt cành và trồng luống.

Màu sắc

GOM004 - Cam nhụy vàng

GOM005 - Màu đỏ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 250 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 75-85 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 25x25 cm Đường kính bông 2.5-3.5 cm
Chiều cao cây 60-70 cm Đường kính khóm (tán rộng) 40-50 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Khi hoa đã nở toàn bộ.
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

GOM051 - Màu tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 500 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 75-85 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 25x25 cm Đường kính bông 1.5-2 cm
Chiều cao cây 60-75 cm Đường kính khóm (tán rộng) 40-50 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật