Danh mục hoa

Gomphocarpus Asclepias - Đèn lồng


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Cây kiểng " Đèn lồng xanh - Green Lanter " là một loài cây lâu năm, rất dễ trồng. Cây phát triển dạng bụi, có kích thước lớn và cho hoa ngay năm đầu tiên khi trồng bằng hạt.

Màu sắc

GOP001 - Vàng tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 200 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 30-40 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 120-130 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 60x60 cm Đường kính bông trái: 4-7 cm chiều cao1.5-3 cm rộng
Chiều cao cây 120-200 cm Đường kính khóm (tán rộng) 80-100 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật