Danh mục hoa

Helianthus (Early / Long Day) - Hướng dương (Ngày dài nở sớm)


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Cây cho hoa cực kỳ sớm với sự đồng đều cao. Thích hợp cho ngày dài với thời gian chiếu sáng từ 12 - 14 giờ/ngày. Dòng Sunshine là dòng hoa hướng dương lai F1 không có khả năng thụ phấn và không phân nhánh.

Màu sắc

HLS034 - Màu vàng

HLS035 - Vàng chanh


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 20 hạt Thời gian nảy mầm 2-3 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) thời gian chủ động Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 45-55 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 12-20 cm (phụ thuộc khoảng cách trồng)
Chiều cao cây 70-90 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Cây trung tính, không ảnh hưởng bởi độ dài ngày, gương hoa hướng thẳng lên trên với lá nhỏ trên ngọn. Dòng F1 với sự đồng đều cao về tỷ lệ nảy mầm và sự sinh trưởng.

Màu sắc

HLS201 - Vàng cam nhụy nâu

HLS202 - Vàng nhụy xanh


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 20 hạt Thời gian nảy mầm 2-3 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) Gieo trực tiếp Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 45-50 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 12-20 cm
Chiều cao cây 70-90 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật