Danh mục hoa

Helianthus (Late / Short Day) - Hướng dương (Ngày ngắn nở muộn)


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Dòng này cho hoa trễ nên thích hợp với ngày ngắn (9-12 giờ/ngày), thời gian cây tồn tại dài, hoa bất thụ, gương hoa hướng thẳng trên cuống khỏe.

Màu sắc

HLS031 - Vàng nhụy đen

HLS032 - Vàng cam nhụy đen


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 20 hạt Thời gian nảy mầm 2-3 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) thời gian chủ động Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 55-70 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 12x12 cm Đường kính bông 12-20 cm (phụ thuộc khoảng cách trồng)
Chiều cao cây 90-150 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Cắt cành khi 1/4 cánh hoa đã nở và vuông góc với nhụy hoa.
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Một loại hoa Hướng dương có kích thước lớn với rất nhiều cánh nhỏ màu vàng tươi xếp dày đặc và ngăn nắp từ trong ra ngoài.

Màu sắc

HLS014 - Vàng nhụy xanh


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 20 hạt Thời gian nảy mầm 2-3 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) Trực tiếp Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 70-100 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng Đường kính bông 12-20 cm
Chiều cao cây 150-180 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Cắt cành khi 1/4 cánh hoa đã nở và vuông góc với nhụy hoa.
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật