Danh mục hoa

Pepper - Ớt kiểng


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Thân cành khỏe mạnh với trái nhiều màu sắc tồn tại thời gian dài trên ngọn. Cây phân nhánh khỏe và sai trái, cây cho trái nhiều và chín đồng loạt.

Màu sắc

PEP031 - Đỏ vàng

PEP032 - Đỏ tròn

PEP033 - Nhiều màu

PEP034 - Màu đỏ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 285 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch thu hoạch lần đầu: 140-160 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 30x30 cm Đường kính bông trái: 2.5-5 cm
Chiều cao cây 80-100 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Khi trái chuyển sang màu chín đỏ
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật