Danh mục hoa

Solanum - Trái dư


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Duy nhất Cà kiểng " Fox Face" có trái màu vàng tươi và hương thơm nhẹ, đây chính là điểm nổi bật của cà giống này. Dùng để cắm bình hoặc kèm theo hoa trang trí.

Màu sắc

SOL001 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 95 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 145-175 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 50x50 cm Đường kính bông trái: 5-6 cm
Chiều cao cây 90-120 cm Đường kính khóm (tán rộng) 60-90 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Khi trái chín có màu cam
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật