Danh mục hoa

Stock - Hoàng anh


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Brilliant là dòng cho hoa rất sớm và có mùa vụ ngắn. Cây đồng nhất về chiều dài thân cành, màu sắc và thời gian cho hoa.

Màu sắc

STO718 - Màu tím

STO719 - Màu đỏ

STO720 - Cam nhạt

STO721 - Hồng nhạt

STO722 - Tím nhạt

STO723 - Tím hồng

STO724 - Tím nhạt

STO725 - Tím nhạt

STO726 - Màu hồng

STO727 - Tím đậm

STO728 - Màu trắng

STO729 - Vàng kem


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 540 - 640 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 70-80 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông
Chiều cao cây 60-65 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike 15-20 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Khi 1/3 phát hoa có hoa nở.
Mẹo:
Mùa vụ phụ thuộc vào độ dài của ngày và cường độ ánh sáng. Ngày ngắn sẽ cho thời gian thu hoạch chậm
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Phoenix là dòng cho hoa rất sớm. Hoa lớn và nhiều, đồng nhất về độ dày, độ cứng chắc và chiều dài cành. Dễ trồng.

Màu sắc

STO301 - Màu tím

STO302 - Màu tím

STO303 - Tím đốm trắng

STO304 - Cam nhạt

STO035 - Màu trắng

STO306 - Màu hồng

STO307 - Hồng nhạt

STO308 - Hồng nhạt

STO309 - Vàng kem

STO310 - Màu tím

STO311 - Hồng nhạt

STO312 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 600 - 650 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 70-80 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông
Chiều cao cây 60-75 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-40 cm
Chiều dài spike 15-20 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Dòng Oka cho hoa sớm, khoảng 50% hoa là cánh kép. Cây cho hoa đơn dễ nhận biết và lựa chọn ngay từ giai đoạn cây con. Oka có đặc tính cây đồng nhất với tất cả các màu của hoa trong cùng thời gian.

Màu sắc

STO731 - Cam nhạt

STO732 - Màu tím

STO733 - Tím nhạt

STO734 - Hồng nhạt

STO735 - Màu hồng

STO736 - Tím nhạt

STO737 - Tím nhạt

STO738 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 550 - 700 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 80-90 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông
Chiều cao cây 60-75 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-25 cm
Chiều dài spike 15-20 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Dòng Volga cho hoa sớm, cây đồng nhất về tính chất, độ chắc khỏe và chiều dài thân cành với số lượng hoa nhiều, dày đặc.

Màu sắc

STO501 - Màu tím

STO502 - Màu tím

STO503 - Tím nhạt

STO504 - Cam nhạt

STO505 - Màu trắng

STO506 - Đỏ hồng

STO507 - Hồng trắng

STO508 - Tím nhạt

STO509 - Vàng kem

STO510 - Đỏ tươi

STO511 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 600 - 650 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 80-90 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông
Chiều cao cây 70-80 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-35 cm
Chiều dài spike 15-20 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Ellen cho hoa sớm, cây cho hoa nhiều và dày đặc trên cành mạnh khỏe, cứng cáp.

Màu sắc

STO401 - Cam nhạt

STO404 - Hồng nhạt

STO406 - Hồng đậm

STO408 - Màu trắng

STO409 - Vàng kem


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 600 - 650 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 90-95 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông
Chiều cao cây 55-65 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-30 cm
Chiều dài spike 15-20 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Dòng này có 90% cây cho hoa với cánh kép, cho hoa rất sớm trong điều kiện thời tiết mát lạnh. Tính đồng nhất cao về tính chất cây với độ cứng và chiều dài thân cành.

Màu sắc

STO141 - Màu trắng

STO142 - Vàng kem


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 600 - 650 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 20-25 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 70-80 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông
Chiều cao cây 65-75 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike 20-22 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật