Danh mục hoa

Trachelium - Tinh tú


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Có khả năng chống chịu tuyệt vời với nhiệt độ cao và nắng nhiều.

Màu sắc

TRA110 - Tím nhạt

TRA111 - Màu tím

TRA112 - Màu trắng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 750 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 50-60 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 125-185 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông cụm: 12-15 cm
Chiều cao cây 75-105 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-45 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Khi 75% hoa trên cành đã nở
Mẹo:
Dòng Trachelium cho hoa nhanh hơn dưới điều kiện ngày dài ( 16 giờ nắng). Thắp đèn bổ sung trong 3 tuần sau khi trồng và tăng số giờ nắng lên 18 giờ trong 3 tuần cuối trước khi thu hoạch.
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Dòng Misty với đặc tính tốt nhất có thể giúp cho hoa quanh năm trong điều kiện khí hậu ấm áp và ôn hòa.

Màu sắc

TRA101 - Màu tím

TRA102 - Tím nâu

TRA103 - Màu tím

TRA104 - Màu trắng

TRA105 - Màu tím


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 750 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 50-60 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch 125-185 ngày Sau chậu đến lúc sử dụng
Khoảng cách trồng 15x15 cm Đường kính bông cụm: 12-15 cm
Chiều cao cây 75-105 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-45 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Khi 75% hoa trên cành đã nở.
Mẹo:
Dòng Trachelium cho hoa nhanh hơn dưới điều kiện ngày dài ( 16 giờ nắng). Thắp đèn bổ sung trong 3 tuần sau khi trồng và tăng số giờ nắng lên 18 giờ trong 3 tuần cuối trước khi thu hoạch.
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật