Danh mục hoa

Amaranthus - Dền cảnh


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Phần lá non trên đỉnh có màu vàng kem và phần lá thấp hơn phía dưới thì có màu xanh đậm. Thích hợp trồng ở nơi có khi hậu nóng ẩm.

Màu sắc

AMA001 - Màu vàng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1800 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng 30-35 ngày
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 90-120 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Lá màu đỏ đậm trên chóp và phần nền thấp hơn màu đồng. Phân nhánh đa dạng với màu sắc xuất hiện sớm hơn 2 tuần so với dòng còn lại.

Màu sắc

AMA002 - Đỏ hồng


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1800 hạt Thời gian nảy mầm 3-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng 30-35 ngày
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 90-120 cm Đường kính khóm (tán rộng) 20-30 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật