Danh mục hoa

Begonia - Thu hải đường


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Dòng lá cảnh thu hải đường có vẻ đẹp oai vệ kết hợp với độ bền cao, cây khỏe. Dòng này cho lá nhanh và dễ dàng hơn so với những dòng lá cảnh khác.

Màu sắc

BEG001 - Xanh gân bạc


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 1000 hạt Thời gian nảy mầm 7-10 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 55-60 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng 35-40 ngày
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây chậu: 15-20 cmvườn: 30-40 cm Đường kính khóm (tán rộng) chậu: 20-25 cmvườn: 40-45 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật