Danh mục hoa

Dichondra - Cây vảy rồng


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Cây có đặc điểm phân tầng khỏe. Thân cây và lá đều có màu bạc .

Màu sắc

DIC001 - Xanh bạc


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 200-600 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng 30-40 ngày
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây Đường kính khóm (tán rộng) 1-1.5 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Cây có màu xanh vừa. Dòng Emerald này có lá tròn, mọc thành chùm ngắn và rậm rạp hơn so với dòng Silver Fall.

Màu sắc

DIC002 - Xanh lá


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 200-600 hạt Thời gian nảy mầm 4-5 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 25-30 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng 30-40 ngày
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây Đường kính khóm (tán rộng) 1-1.5 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật