Danh mục hoa

Heuchera - Heuchera


Giới thiệu

Đang cập nhật thông tinMô tả

Cây đẹp, khóm lớn với cuống lá mạnh mẽ hiển thị màu tím đỏ đậm. Lá non trên cây trưởng thành có màu đỏ tươi.

Màu sắc

HEU003 - Hạt dẻ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 26000-31000 raw 900-1000 pelleted Thời gian nảy mầm 10-14 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 60-75 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng 90-105 ngày
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 36-46 cm Đường kính khóm (tán rộng) 30-36 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Cây trưởng thành có lá xoăn mạnh với màu xanh đậm. Là loài cây trồng vườn mạnh mẽ, khả năng thích nghi cao với nhiều kiểu thời tiết.

Màu sắc

HEU004 - Màu xanh


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 26000-31000 raw 900-1000 pelleted Thời gian nảy mầm 10-14 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 50-60 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng 90-110 ngày
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây lá: 20-25 cmhoa: 45-50 cm Đường kính khóm (tán rộng) lá: 25-30 cmhoa: 30-35 cm
Chiều dài spike

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

HEU005 - Nâu sẫm


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 26000-31000 raw 900-1000 pelleted Thời gian nảy mầm 14-21 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 35-55 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng 55-85 ngày
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây lá: 25-30 cm hoa:40-50 cm Đường kính khóm (tán rộng) lá: 25-30 cm hoa: 35-40 cm
Chiều dài spike 10-15 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Mô tả

Chưa có thông tin

Màu sắc

HEU001 - Màu đỏ


Thông số chung

Số hạt trên mỗi gram 15000-16000 hạt Thời gian nảy mầm 10-20 ngày
Sang chậu / ra đất (từ lúc gieo hạt) 40-55 ngày Thời gian ra hoa (từ lúc sang chậu)
Nảy mầm đến thu hoạch Sau chậu đến lúc sử dụng 6-8 tháng
Khoảng cách trồng Đường kính bông
Chiều cao cây 40-50 cm Đường kính khóm (tán rộng) 25-30 cm
Chiều dài spike 20-25 cm

Thông tin khác

Thu hoạch:
Mẹo:
Sâu bọ và bệnh cây

Bạn có biết

Đang cập nhật