Hoa Cát Tường

11/30/2015 12:00:00 AM

Danh mục: Nhóm sản phẩm

Hoa Cát Tường, một lòai hoa đẹp mang ý nghĩa may mắn và sung túc, thích hợp để trang trí, thờ cúng và phục vụ cho các lễ hội. Ngoài cung cấp hạt giống, chúng tôi đã định hướng để hỗ trợ thêm cho các nhà vườn với việc cung cấp cây con của hơn 25 giống Cát Tường (hơn 100 mã màu) khác nhau.


Chưa có bài viết